ซอฟต์แวร์ คอมพิวเตอร์ มีกี่ประเภท อะไรบ้าง?

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

ซอฟต์แวร์ คอมพิวเตอร์

ปัจจุบันนี้คอมพิวเตอร์ได้กลายเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้มนุษย์ทำงานได้ง่ายมากยิ่งขึ้นเพราะมันสามารถทำงานให้เราได้อย่างมากมายและในตอนนี้มีผู้พัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์มาช่วยให้เราสั่งงานคอมพิวเตอร์ได้อย่างต้องการ ที่เราจะเห็นได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการขายตั๋ว การทำบัญชี กิจการงานของธนาคารที่นับได้ว่าคอมพิวเตอร์สามารถสร้างประโยชน์ให้กับเราได้อย่างมากมายทีเดียว และส่วนประกอบที่สำคัญอยู่ที่ software ที่คอมพิวเตอร์ขาด ก็จะไม่สามารถทำงานได้

Software มีหลากหลายประเภทด้วยกันซึ่งการพัฒนาของซอฟแวร์ ขึ้นนอยู่กับผู้ผลิตจำหน่ายและผู้พัฒนาระบบที่แบ่งได้ออกเป็นสองประเภทด้วยกัน ซอร์ฟแวร์ระบบ /ซอร์ฟแวร์ประยุกต์

  • ซอฟต์แวร์ประยุกต์ ได้สร้างมาเพื่อเป็นการตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งานที่สามารถนำไปใช้ได้โดยตรงและในปัจจุบันก็ได้มีผู้ที่พัฒนาซอร์ฟแวร์ประยุกต์ออกมาจำหน่ายมากและทำให้แพร่หลายมากยิ่งขึ้นและแบ่งซอร์ฟแวร์ประยุกต์ออกเป็นสองกลุ่มก็คือ ซอร์ฟแวร์พัฒนาและซอร์ฟแวร์สำเร็จ

ซอฟต์แวร์ประยุกต์

  • ซอฟต์แวร์ระบบ ซึ่งเป็นซอร์ฟแวร์ที่ทางบริษัทใหญ่ ๆ สร้างขึ้นมาเพื่อใช้จัดการกับระบบคอมพิวเตอร์และในส่วนของหน้าที่ของมันก็คือ สามารถช่วยดำเนินการขั้นพื้นฐานต่าง ๆ ของระบบคอมพิวเตอร์ เช่น นำข้อมูลไปแสดงผลบนจอภาพ นำข้อมูลจากแป้นมาแปลให้คอมพิวเตอร์เข้าใจ เป็นต้น และยังใช้ในการพัฒนาซอร์ฟแวร์อื่นๆ ที่ใช้ในการแปลภาษาด้วย

ซอฟต์แวร์ระบบ

ง่าย ๆ ก็คือ ซอฟต์แวร์ เป็นโปรแกรมที่ใช้ประกอบคอมพิวเตอร์โดยที่เรียงกันขึ้นมาเป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการทำงานขั้นพื้นฐานก็เป็นการใช้ข้อมูลตัวเลขฐานสองแทนข้อมูลตัวอักษร ตัวเลข รูปภาพ

ในตอนนี้ได้มีการพัฒนาซอร์ฟแวร์ขึ้นมากมายหลายแบบและในอนาคตก็มีความเป็นไปได้ว่าจะมีวิวัฒนาการที่ดีขึ้นเรื่อย ๆ และไม่มีจุดสิ้นสุดอย่างแน่นอน

 

Share.

Comments are closed.