โปรแกรมเมอร์ คือใคร?

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

โปรแกรมเมอร์

วันนี้เรามาทำความรู้จักและทำความเข้าใจเกี่ยวกับ โปรแกรมเมอร์ (Programmer) กันให้ลึกซึ้งดีกว่าว่ามันคืออะไร โปรแกรมเมอร์ คือ นักเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ที่สามารถที่จะพัฒนา สร้างและแก้ไขปัญหาและยังรวมไปถึงการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อปรับปรุงให้ดีขึ้นเพื่อที่จะได้โปรแกรมหรือว่า Application ที่จะใช้งานบนอุปกรณ์เทคโนโลยีในปัจจุบันนี้ซึ่งจะทำงานผ่านการเขียน Code ด้วยภาษาเฉพาะที่เรียกกันในวงการภาษาคอมพิวเตอร์ เช่น  ASP.PHP  และอื่นๆ  อีกมากมาย

โปรแกรมเมอร์ มีแบบไหนกันบ้าง

1. System Programmer ถึงแม้ว่าภาพรวมของโปรแกรมเมอร์จะเป็นคนเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ก็ตามแต่เมื่อมีการแบ่งออกก็จะมีการแข่งตามลักษณะงานเช่น System Programmerซึ่งจะเชี่ยวชาญในเรื่องของระบบปฏิบัติการต่าง ๆ (OS: Operatino System) ที่จะช่วยแก้ปัญหาและจัดการกับโปรแกรมในระบบคอมพิวเตอร์รวมถึงเรื่องของฮาร์แวร์ด้วย

System Programmer

2. Application Programmer ซึ่งเป็นผู้พัฒนา เขียนโปรแกรมประยุกต์เฉพาะอย่าง เช่น โปรแกรมที่ใช้วัดผลในองค์กร โปรแกรมด้านบัญชีที่ทำขึ้นเพื่อจัดระเบียบและพัฒนาของแต่ละบริษัท

 

Application Programmer

3. Web Programmer คือ นักเขียนโปรแกรมบนเว็บไซต์ที่มีความสามารถในการเขียนโปรแกรมทางคอมพิวเตอร์ด้วยภาษา VB,PHP,Java เป็นต้น ที่ทำงานร่วมกับ Web Developer และ Web Disigner ซึ่งจะทำให้การออกแบบเว็บไซต์ได้ตรงความต้องการ

Web Programmer

ถ้าอยากจะเป็นโปรแกรมเมอร์ก็ต้องยอมรับคำติชมและการสื่อสารที่มีปัญหาเนื่องจากไม่สามารถคุยกับใครรู้เรื่องเพราะว่าใช้ภาษาคอมพิวเตอร์ และฝึกฝนการเขียนโปรแกรมบ่อย ๆ และอย่าลืมที่จะหาความรู้ใหม่ ๆ อยู่เสมอเพราะว่าในการทำงานกับระบบคอมพิวเตอร์ย่อมที่จะมีปัญหาที่เกิดขึ้นมาให้แก้ใหม่อยู่ตลอด การหาความรู้ใหม่ ๆ จะช่วยให้เราสามารถแก้ปัญหาได้

 

Share.

Comments are closed.