Browsing: คอม เปิดไม่ติด

คอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ เปิดไม่ติด
0

วิธีแก้ปัญาหาเมื่อ คอมพิวเตอร์ เปิดไม่ติด

วันนี้เรามีวิธีการเช็คเครื่องคอมพิวเตอร์เบื้องต้น ในกรณีที่ คอมพิวเตอร์ เปิดไม่ติด หรือเครื่องคอมพิวเตอร์ไม่ทำงาน ส่วนใหญ่จะมีอยู่ 2 กรณีหลักๆ คือ เปิดเครื่องไม่ติดแบบไม่มีไฟหรืออะไรติดเลย กับเปิดเครื่องติดพัดลมหมุนแต่ภาพไม่ออกหน้าจอหรือว่ามีเสียงอะไรแปลกๆ ดังขึ้น เรามาดูวิธีการแก้ไขเบื้องต้นกัน กรณีที่ 1…