Browsing: ซอฟต์แวร์คืออะไร

ซอฟแวร์ ซอฟต์แวร์ประยุกต์
0

ซอฟต์แวร์ คอมพิวเตอร์ มีกี่ประเภท อะไรบ้าง?

ปัจจุบันนี้คอมพิวเตอร์ได้กลายเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้มนุษย์ทำงานได้ง่ายมากยิ่งขึ้นเพราะมันสามารถทำงานให้เราได้อย่างมากมายและในตอนนี้มีผู้พัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์มาช่วยให้เราสั่งงานคอมพิวเตอร์ได้อย่างต้องการ ที่เราจะเห็นได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการขายตั๋ว การทำบัญชี กิจการงานของธนาคารที่นับได้ว่าคอมพิวเตอร์สามารถสร้างประโยชน์ให้กับเราได้อย่างมากมายทีเดียว และส่วนประกอบที่สำคัญอยู่ที่ software ที่คอมพิวเตอร์ขาด ก็จะไม่สามารถทำงานได้ Software มีหลากหลายประเภทด้วยกันซึ่งการพัฒนาของซอฟแวร์ ขึ้นนอยู่กับผู้ผลิตจำหน่ายและผู้พัฒนาระบบที่แบ่งได้ออกเป็นสองประเภทด้วยกัน ซอร์ฟแวร์ระบบ /ซอร์ฟแวร์ประยุกต์ ซอฟต์แวร์ประยุกต์ ได้สร้างมาเพื่อเป็นการตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งานที่สามารถนำไปใช้ได้โดยตรงและในปัจจุบันก็ได้มีผู้ที่พัฒนาซอร์ฟแวร์ประยุกต์ออกมาจำหน่ายมากและทำให้แพร่หลายมากยิ่งขึ้นและแบ่งซอร์ฟแวร์ประยุกต์ออกเป็นสองกลุ่มก็คือ…