Browsing: ซอฟต์แวร์ หมายถึง

ซอฟแวร์ Software
0

หน้าที่หลักของ ซอฟต์แวร์ มีอะไรบ้าง? มาดู?

หน้าที่หลักของ ซอฟต์แวร์ (Software) คือ ใช้ในการจัดการหน่วยรับเข้าและหน่วยส่งออก เช่น การรับการกดแป้นต่าง ๆ บนแผงแป้นอักขระ  ส่งรหัสตัวอักษรออกทางจอภาพและเครื่องพิมพ์ ติดต่อกับอุปกรณ์รับเข้าและส่งออกอื่นๆ  เช่น อุปกรณ์สังเคราะห์เสียง เมาส์และใช้เป็นตัวเชื่อมระหว่างผู้ใช้งานกับคอมพิวเตอร์ที่ทำให้สามารถใช้งานได้ง่ายมากยิ่งขึ้น และใช้ในการจัดการหน่วยความจำเพื่อนำข้อมูลจากแผ่นบันทึกมาบรรจุยังหน่วยความจำหลัก สาเหตุที่เราจะเป็นที่จะต้องรู้จักซอร์ฟแวร์เพื่อสังคม…