Browsing: ซอฟแวร์ หมายถึง

ซอฟแวร์ ซอฟแวร์ คือ
0

ซอฟแวร์ คือ อะไร?

(Software) ซอฟต์แวร์ คือ ชุดคำสั่ง เป็นโปรแกรม สั่งการให้ (hardware) ฮาร์ดแวร์ บนเครื่องคอมพิวเตอร์ ทำงานตามการออกแบบต่างๆ ที่เราไม่สามารถจับต้องได้ สามารถติดตั้งและลงโปรแกรมซอฟแวร์ โดยการเก็บข้อมูลไว้บนฮาร์ดดิส (Harddisk) ของคอมพิวเตอร์ ที่เรียกการใช้งานตาม…