Browsing: อาการ คอม รี สตาร์ท เอง

คอมพิวเตอร์ คอมรีสตาร์ทเอง
0

คอมรีสตาร์ทเอง สาเหตุ และ วิธีแก้

ปัญหาคอมพิวเตอร์รีสตาร์ทเองยังคงเป็นปัญหาที่ทำให้หลายคนเวียนหัวอยู่ไม่น้อยเพราะนาบางครั้งที่เรายังทำงานไม่เสร็จและไม่ได้เซฟไว้และปัญหาเรื่องคอมพิวเตอร์รีสตาร์ทที่แบ่งได้ออกเป็น 2 ประเภทด้วยกันทั้งปัญหานั่นก็คือ ปัญหาทางซอร์ฟแวร์หรือระบบปฏิบัติการและปัญหาทางด้านฮาร์ดแวร์ซึ่งมีสาเหตุมาจากดังต่อไปนี้ เกิดจาก Power Supply ที่ในบางครั้งอาจจะมีการติดตั้งอุปกรณ์ที่มากจนเกินไป เช่น ติดตั้งการ์ดจอ 3 มิติที่อาจจะทำให้เพาเวอร์ซัพพลายจ่ายไฟได้ไม่เพียงพอถึงได้เกิดอาการเครื่องรีสตาร์ทใหม่แก้ปัญหาด้วยการซื้อเพาเวอร์ซัพลายที่วัตต์สูงมาเปลี่ยน อัพเกรดอุปกรณ์ใหม่เข้าไปซึ่งทำให้ไม่สามารถทำงานร่วมกับอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่แก้ด้วยการตรวจและถอนแรมที่อัพเกรดเข้าไปใหม่ออกก่อนและก็ลองใช้งานดูและถ้าปัญหาหมดไปก็อาจจะเป็นเพราะแรมตัวใหม่…