Browsing: เครือข่ายคอมพิวเตอร์

คอมพิวเตอร์ การเชื่อมต่อเครือข่ายคอมพิวเตอร์
0

รูปแบบการเชื่อมต่อเครือข่าย คอมพิวเตอร์

วันนี้เราจะพาคุณไปทำความเข้าใจกับซอร์ฟแวร์ระบบปฏิบัติการเครือข่ายว่าความหมายที่แท้จริงมันคืออะไร ซอร์ฟแวร์ระบบปฏิบัติการเครือข่ายคือ  ซอร์ฟแวร์ที่มีหน้าที่ในการจัดการระบบเครือข่ายของคอมพิวเตอร์นั่นเอง เพื่อที่จะให้คอมพิวเตอร์ มีการเชื่อมต่อกับเครือข่าย แลยังสามารถ ติดต่อสื่อสาร แลกเปลี่ยนข้อมูลกันได้ ด้วยความถูกต้อง หน้าที่ของมันคือ รักษาความปลอดภัยของเครือข่าย ควบคุมการนำโปรแกรมประยุกต์ในด้านของการติดต่อสื่อสารมาทำงานในระบบปฏิบัติ มาดูกันว่ามันมีความสำคัญต่อเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ซึ่งซอร์ฟแวร์ มีหลายประเภท…