Browsing: โทรศัพท์มือถือ

มือถือ เตรียมเครื่องก่อนส่งซ่อมมือถือ
0

5 เทคนิคดีๆ การเตรียมโทรศัพท์มือถือ ก่อนส่งซ่อม!

โทรศัพท์มือถือ ได้กลายเป็นมือที่สามของมนุษย์เราไปแล้วและเป็นสิ่งที่เราถึงขั้นที่ขาดกันไม่ได้ ซึ่งมันจะไม่ใช่แค่อุปกรณ์ธรรมอีกต่อไปเพราะว่าในมือถือทุกวันนี้มันมีทั้งข้อมูลส่วนตัวของเราและมีทั้งภาพที่เราบันทึกไว้มากมายที่แน่นอนว่ามันเป็นของส่วนตัวที่สุด ที่เรียกง่าย ๆ ว่ามันมีความลับของเราทั้งหมดอยู่ในนั้น เช่น รหัสผ่าน เลขบัญชีต่าง  ๆ และขณะนี้มักจะมีปัญหาหนึ่งที่เกิดขึ้นตอนเรานำมือถือไปซ่อมซึ่งมันอาจจะเกดการเสี่ยงที่จะถูกโจรกรรมข้อมูลต่าง ๆ ไปได้ วันนี้เราเลยนำบทความดี ๆ…