Browsing: โน๊ตบุ๊คเล่นเกม

คอมพิวเตอร์ โน๊ตบุ๊คเล่นเกม
0

โน๊ตบุ๊คเล่นเกม ใหม่! ราคาแค่ 2 หมื่นบาท

  ผ่านมาแล้วกับงาน Commart Connect 2019 ที่จัดขึ้นระหว่าง วันที่ 28-29 มีนาคมที่ผ่านมา โดยจัดขึ้นที่ ไบเทค บางนา ซึ่งงานนี้ไม่ใช่เรื่องของสมาร์ทโฟนมือถือ เป็นเป็นงานของ Notebook…