Browsing: โมโตโรล่า

มือถือ MOTOROLA ONE
0

โมโตโรล่า เปิดตัว สมาร์ทโฟน ANDROID ONE

โมโตโรล่า เปิดตัว “สมาร์ทโฟน” Android One รุ่นล่าสุด ที่ม่การปรับเปลี่ยนหน้าจอเป็นระบบ Hd แบบ Max Vision ที่บรรจุความจำสูงสุดถึง 4 GB ที่เพิ่มความเร็วในการประมวลผลแบบ octa core…