Browsing: 5g true

มือถือ มือถือรองรับ 5g
0

4 ค่ายมือถือ สมาร์โฟน ที่คาดว่าจะรองรับ 5G ในปี 2019

5th generation ถือได้ว่าเป็นระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่มีความเร็วสูงกว่า 4G ถึง 1000 เท่าซึ่งในประเทศไทยทาง Truemove H และทาง AIS ก็ได้มีการทดลองเปิดสัญญานไปเรียบร้อยแล้วเมื่อต้นปี 2018 ที่ได้ความเร็วประมาณ 18 Gbps…