Browsing: AirDrop

คอมพิวเตอร์ AirDrop
0

วิธีการใช้ AirDrop บน Windows และ Android

ถ้าจะพูดถึง AirDrop อาจจะยังมีใครหลายคนที่ยังไม่ทราบและไม่เคยใช้ว่ามันคืออะไร AirDrop ก็คือเทคโนโลยีในการส่งข้อมูลระหว่างเครื่องนึงไปยังอีกเครื่องนึงโดยตรงซึ่งจะเป็นการส่งข้อมูลด้วยการใช้ Wifi /Bluetooh ที่จะเป็นไปในรูปแบบของการส่งข้อมูลหากันระหว่าง iOs / MacOSX  / iPad OS  ที่จะเป็นการใช้แพลตฟอร์มของแอปเปิลเท่านั้นแต่ถ้าหากว่าเป็นการใช้…