Browsing: samsung galaxy ล่าสุด

มือถือ Samsung Galaxy
0

รวมนวัตกรรมสุดเจ๋ง! Sumsung Galaxy จากอดีต จนถึงปัจจุบัน

ถ้าจะพูดถึงแบรนด์มือถือยอดนิยมเราจะต้องมี่ชื่อของ Sumsung อย่างแน่นอนและมือถือในตระกูล Galaxy จากอดีตมาจนถึงปัจจุบันที่นับได้ว่ามีนวัตรกรรมใหม่ ๆ ที่ทันสมัยเพิ่มขึ้นมาเรื่อย ๆ จึงทำให้คนนิยมที่จะยังคงเลือกใช้มือถือ Galaxy มาอย่างต่อเนื่อง วันนี้เราจะพาไปดูกันว่าตั้งแต่ยุคก่อนจนถึงในยุคนี้มีนวัตรกรรมอะไรบ้าง 1. Samsung Knox…