Browsing: security

ไอที ช่องโหว่
0

ค้นพบช่องโหว่ที่สามารถเข้าถึงข้อมูลใบหน้าและลายนิ้วมือได้

ทางด้านของ The guardian ได้มีการออกมาเปิดเผยว่า ขณะนี้ได้มี 2 นักวิจัยที่เกี่ยวกับในด้านความปลอดภัยที่เป็นชาวอิสราเอล ที่มีความสามารถที่จะเข้าถึงข้อมูลในด้านของการจดจำใบหน้าและลายนิ้วมือได้กว่าล้านคนซึ่งข้อมูลดังกล่าวที่สามารถเข้าถึงได้ไม่ถูกเข้ารหัสด้วยชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่านพร้อมกับกับข้อมูลส่วนบุคคลของเหล่าพนักงานที่ได้ถูกเก็บเอาไว้ในฐานข้อมูลของทาง บ.รักษาความปลอดภัยที่ได้มีการให้เข้าถึงได้อย่างถูกต้อง ทาง บ.รักษาความปลอดภัย Suprema โดยใช้ระบบล็อก Biostar2 ได้มีการนำเอาลายนิ้วมือและข้อมูลในด้านของการจดจำใบหน้าเข้ามาใช้เพื่อเป็นการยืนยันตัวตนเพื่อเป็นการที่จะเข้าไปใน…