Browsing: Software

ซอฟแวร์ ซอฟต์แวร์ประยุกต์
0

ซอฟต์แวร์ คอมพิวเตอร์ มีกี่ประเภท อะไรบ้าง?

ปัจจุบันนี้คอมพิวเตอร์ได้กลายเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้มนุษย์ทำงานได้ง่ายมากยิ่งขึ้นเพราะมันสามารถทำงานให้เราได้อย่างมากมายและในตอนนี้มีผู้พัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์มาช่วยให้เราสั่งงานคอมพิวเตอร์ได้อย่างต้องการ ที่เราจะเห็นได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการขายตั๋ว การทำบัญชี กิจการงานของธนาคารที่นับได้ว่าคอมพิวเตอร์สามารถสร้างประโยชน์ให้กับเราได้อย่างมากมายทีเดียว และส่วนประกอบที่สำคัญอยู่ที่ software ที่คอมพิวเตอร์ขาด ก็จะไม่สามารถทำงานได้ Software มีหลากหลายประเภทด้วยกันซึ่งการพัฒนาของซอฟแวร์ ขึ้นนอยู่กับผู้ผลิตจำหน่ายและผู้พัฒนาระบบที่แบ่งได้ออกเป็นสองประเภทด้วยกัน ซอร์ฟแวร์ระบบ /ซอร์ฟแวร์ประยุกต์ ซอฟต์แวร์ประยุกต์ ได้สร้างมาเพื่อเป็นการตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งานที่สามารถนำไปใช้ได้โดยตรงและในปัจจุบันก็ได้มีผู้ที่พัฒนาซอร์ฟแวร์ประยุกต์ออกมาจำหน่ายมากและทำให้แพร่หลายมากยิ่งขึ้นและแบ่งซอร์ฟแวร์ประยุกต์ออกเป็นสองกลุ่มก็คือ…

ซอฟแวร์
0

หน้าที่หลักของ ซอฟต์แวร์ มีอะไรบ้าง? มาดู?

หน้าที่หลักของ ซอฟต์แวร์ (Software) คือ ใช้ในการจัดการหน่วยรับเข้าและหน่วยส่งออก เช่น การรับการกดแป้นต่าง ๆ บนแผงแป้นอักขระ  ส่งรหัสตัวอักษรออกทางจอภาพและเครื่องพิมพ์ ติดต่อกับอุปกรณ์รับเข้าและส่งออกอื่นๆ  เช่น อุปกรณ์สังเคราะห์เสียง เมาส์และใช้เป็นตัวเชื่อมระหว่างผู้ใช้งานกับคอมพิวเตอร์ที่ทำให้สามารถใช้งานได้ง่ายมากยิ่งขึ้น และใช้ในการจัดการหน่วยความจำเพื่อนำข้อมูลจากแผ่นบันทึกมาบรรจุยังหน่วยความจำหลัก สาเหตุที่เราจะเป็นที่จะต้องรู้จักซอร์ฟแวร์เพื่อสังคม…

ซอฟแวร์
0

ซอฟแวร์ คือ อะไร?

(Software) ซอฟต์แวร์ คือ ชุดคำสั่ง เป็นโปรแกรม สั่งการให้ (hardware) ฮาร์ดแวร์ บนเครื่องคอมพิวเตอร์ ทำงานตามการออกแบบต่างๆ ที่เราไม่สามารถจับต้องได้ สามารถติดตั้งและลงโปรแกรมซอฟแวร์ โดยการเก็บข้อมูลไว้บนฮาร์ดดิส (Harddisk) ของคอมพิวเตอร์ ที่เรียกการใช้งานตาม…

ซอฟแวร์
0

ซอฟแวร์ สำคัญต่อโลกปัจจุบันอย่างไร?

ณ ปัจจุบัน เราได้ก้าวมาสู่โลกดิจิตอล โลกของการสื่อสารที่ไร้พรมแดน เราจะเห็นได้ว่า โลกกำลังเปลี่ยนไปสู่ยุคแห่งความสะดวก สะบาย ทุกๆ ด้าน คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ ได้เข้ามามีบทบาทสูงมากในชีวีตประจำวัน เช่น การทำธุรกรรมการเงิน ,…