Browsing: Windows 10X

คอมพิวเตอร์ Microsoft
0

ปล่อยข้อมูล Windows 10X  มีการเปลี่ยนปุ่ม Start เรียกใหม่ว่า Launcher

ล่าสุดนี้ได้มีการเปิดตัว Microsoft Surface Neo ที่จะเป็นในรูปแบบของคอมพิวเตอร์ตัวเล็กกะทัดรัดสามารถพกพาไปที่ไหนก็ได้แบบสะดวกสบาย โดยที่คอมพิวเตอร์ตัวนี้ได้มีการใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 10X ที่ตอนนี้ได้มีการหลุดข้อมูลออกมาผ่านทาง Twitters ภายใต้ผู้ใช้ที่มีชื่อว่า WalkingCat  ที่มีคำแนะนำพร้อมกับคู่มือในการใช้งานต่าง ๆ ที่จะมีในส่วนของข้อมูลและรายละเอียดในเบื้องต้นที่จะการเผยถึง…