หลักการทำงานของคอมพิวเตอร์ ที่สำคัญ ประกอบด้วยอะไรบ้าง?

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

เราจะพาไปทำความเข้าใจกับการทำงานของคอมพิวเตอร์เพื่อที่จะได้ความรู้เบื้องต้นในการใช้งานได้อย่างถูกต้องว่ามันมีอะไรบ้าง คอมพิวเตอร์ ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อเป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกที่ช่วยในการทำงานเอกสารที่ซ้ำ ๆ ได้อย่างรวดเร็ว สามารถเก็บข้อมูล ปรับปรุงแก้ไขได้ง่าย ช่วยในการคำนวณตัวเลขได้อย่างแม่นยำ และช่วยในการติดต่อสื่อสารเพื่อค้นข้อมูล เพื่อบันเทิง

4 ขั้นตอนในการทำงานของคอมพิวเตอร์ที่สำคัญ

 1. การรับข้อมูลและคำสั่ง (Input) คอมพิวเตอร์รับข้อมูลคำสั่งผ่านอุปกรณ์นำเข้าข้อมูลด้วยอุปกรณ์ เช่น Keybord,Mouse,Microphone,Scanner
 2. การประมวลผลหรือคิดคำนวณ (Processing) ข้อมูลที่คอมพิวเตอร์รับเข้ามาจะถูกประมวลผลโดยการทำงานของหน่วยประมวลผลกลางตามคำสั่งของโปรแกรมหรือซอร์ฟแวร์ CPU
 3. การแสดงผลลัพธ์ (Output) คอมพิวเตอร์จะแสดงผลลัพธ์ของข้อมูลที่ป้อนหรือแสดงผลจากการประมวลผลทางอุปกรณ์การแสดงผลอย่าง Speaker,Printer,Monitor
 4. การเก็บข้อมูล (Storage) ผลลัพธ์จากการประมวลผลสามารถเก็บเอาไว้ในหน่วยเก็บข้อมูล CD-ROM,floppy disk,hard disk

ส่วนประกอบภายในและอุปกรณ์ต่อพ่วงภายนอก 

 • Monitor
 • Computer Case
 • Keybord
 • Mouse
 • Modem
 • Printer
 • Scanner

คอมพิวเตอร์จะประกอบด้วยอุปกรณ์ที่สำคัญคือ ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์

 • Hardware เป็นส่วนประกอบขอเครื่องคอมพิวเตอร์ที่สามารถสัมผัสและมองเห็นได้ เช่น หน่วยความจำ ไม่โครโปรเซสเซอร์ อุปกรณ์เก็บข้อมูล อุปกรณ์รับข้อมูล อุปกรณ์แสดงผลข้อมูล
 • Softwere เป็นชุดคำสั่งที่เขียนขึ้นโดยโปรแกรมเมอร์เพื่อสั่งให้เครื่องคอมพิวเตอร์ทำงานโดยที่ซอร์ฟแวร์จะถูกอ่านจากหน่วยความจำบันทึกข้อมูลส่งต่ไปยังซีพียูเพื่อควบคุมการประมวลผลและคำนวณและซอร์ฟแวร์แบ่งออกได้เป็นสองประเภทด้วยกัน
 • ซอฟต์แวร์แวร์ประยุกต์ (Application Software) ชุดคำสั่งที่เขียนเพื่อสั่งให้เครื่องคอมพิวเตอร์ทำงานเฉพาะด้านต่าง ๆ ตามที่ผู้ใช้ต้องการ
 • ซอฟต์แวร์ปฏิบัติการ (Operating System Software) เป็นซอร์ฟแวร์ที่ควบคุมการทำงานทั้งหมดของฮาร์ดแวร์ซึ่งคอมพิวเตอร์ทุกเครื่องจะต้องมีระบบปฏิบัติการอย่างใดอย่างหนึ่งเสมอและที่นิยมในปัจจุบัน เช่น Windows XP,Window Me, OS/2 ,Unix,Linux ที่ระบบปฏิบัติการจะมีการปรับปรุงให้มีรุ่นใหม่อยู่เรื่อย ๆ
Share.