รูปแบบการเชื่อมต่อเครือข่าย คอมพิวเตอร์

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

การเชื่อมต่อเครือข่ายคอมพิวเตอร์

วันนี้เราจะพาคุณไปทำความเข้าใจกับซอร์ฟแวร์ระบบปฏิบัติการเครือข่ายว่าความหมายที่แท้จริงมันคืออะไร ซอร์ฟแวร์ระบบปฏิบัติการเครือข่ายคือ  ซอร์ฟแวร์ที่มีหน้าที่ในการจัดการระบบเครือข่ายของคอมพิวเตอร์นั่นเอง เพื่อที่จะให้คอมพิวเตอร์ มีการเชื่อมต่อกับเครือข่าย แลยังสามารถ ติดต่อสื่อสาร แลกเปลี่ยนข้อมูลกันได้ ด้วยความถูกต้อง หน้าที่ของมันคือ รักษาความปลอดภัยของเครือข่าย ควบคุมการนำโปรแกรมประยุกต์ในด้านของการติดต่อสื่อสารมาทำงานในระบบปฏิบัติ มาดูกันว่ามันมีความสำคัญต่อเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ซึ่งซอร์ฟแวร์ มีหลายประเภท ได้แก่ ระบบปฏิบัติการ windows NT , Novell  Neware , Linux , Wondows 200 เป็นต้น

โครงสร้างเครือข่ายคอมพิวเตอร์ Topology   คือ การนำเอาเครื่องคอมพิวเตอร์มาเชื่อมต่อเข้าหากัน และทำได้หลายแบบ มีความต่างกัน แต่ว่าแยกออกได้ตามลักษณะดังต่อไปนี้

1. เครือข่าย แบบ  bus topology   ประกอบไปด้วย สายส่งข้อมูล ที่จะนำไปใช้ เพื่อการส่งข้อมูล ในเครือข่ายของคอมพิวเตอร์ ข้อดีคือ  การใช้สื่อนำข้อมูลน้อยและยังช่วยเรื่องของการประหยัดค่าใช้จ่ายไปได้เยอะ

bus topology

2. เครือข่าย แบบ  ring topology การเชื่อมต่อระหว่างเครื่องคอม แบบวงกลม มีการส่งข้อมูล ในเครือข่าย ทิศทางเดียวกัน  ข้อดีคือ ใช้สายเคเบิ้ลน้อย

ring topology

3. เครือข่าย แบบ Star topology  มีเครือข่าย ที่ต้องมีจุดศูนย์กลาง ในการควบคุม การเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์หรือฮับ ข้อดีคือ เชื่อมต่อกับเครื่องใหม่ ทำได้ง่าย ไม่กระทบกับเครื่องอื่นๆ

Star topology  

Share.

Comments are closed.