fuseblog ซอฟต์แวร์ โอเพนซอร์ส ข้อดี

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

fuseblog

fuseblog ซอฟต์แวร์ โอเพนซอร์ส (open source software) เป็นซอฟต์แวร์ ที่มีการจดลิขสิทธิ์ แบบมี license ที่ผู้เป็นเจ้าของ มีการอนุญาติให้ผู้ใช้งาน ได้แบบไม่มีข้อจำกัด สามารถใช้งานได้ทุกอย่าง ที่ตัวซอฟแวร์ ให้บริการ ในตัวซอฟแวร์ ที่ออกแบบ ให้ใช้กับตัวบุคคล หรือองค์ขนาดเล็ก ไปถึงขนาดใหญ่ ซึ่งตัวซอฟแวร์ สามารถปรับปรุง source code ให้สามารถแก้ไข ตามความต้องการ ตามวัตถุประสงค์ขององค์กรนั้นๆได้

ใช้ fuseblog ซอฟต์แวร์ โอเพนซอร์ส ดียังไง?

  • ติดตั้งลงคอมพิวเตอร์ ได้แบบไม่มีลิมิต กี่เครื่องก็ได้
  • source code ที่สามารถตรวจสอบได้ว่า มีความปลอดภัย
  • สามารถแจ้งผู้พัฒนา ให้แก้ไข ได้รวดเร็ว
  • หากเราต้องการเพิ่ม feature ต่างๆ สามารถทำได้
  • สามารถติด bug แล้วทำการแก้ไข โดยไม่จำเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์
  • สามารถนำซอฟแวร์มาพัฒนา ปรับปรุงให้ทันสมัยได้

ใสข้อดีของ fuseblog ซอฟต์แวร์ ยังมีอีกมากมาย ที่เรายังกล่าวไปไม่ถึง หากสนใจในตัวซอฟแวร์ สามารถติดต่อสอบถาม เจ้าของลิขสิทธิ์ ก่อนได้ โดยจะมีตัวทดลอง เพื่อทดสอบการทำงาน เพื่อให้ตรงตามวัตถุประสงค์ขององค์กรได้ฟรี

Share.