Browsing: skype video calling disabled

ซอฟแวร์ Skype
0

โปรแกรม Skype เพิ่มฟีเจอร์สำหรับผู้มีปัญหาทางการได้ยิน

สำหรับโปรแกรม Skype เป็นโปรแกรมที่ใช้สื่อสารผ่านทางหน้าจอมือถือ หรือแท็บเล็ต เป็นที่นิยมอย่างมาก เพราะช่วยให้คนที่อยู่ที่ห่างไกลได้สนทนาอย่างเห็นหน้าคาดตากัน ซึ่งเร็วๆนี้ Skype มีการปล่อยฟีเจอร์ใหม่ที่เอื้อต่อผู้มีปัญหาทางการได้ยิน ซึ่งนับว่าเป็นเรื่องที่ดี โดยเนื่องในโอกาสของวันพิการสากล ซึ่งเป็นวันที่สำคัญอีกวันของสหประชาชาติ โปรแกรมนี้นอกจากจะเพิ่มโอกาสให้กลุ่มคนเหล่านี้ได้มีการติดต่อสื่อสารกันเหมือนคนทั่วไป ยังเป็นการส่งเสริมความเป็นอยู่ดีขึ้นของผู้พิการอีกด้วย ในส่วนของฟีเจอร์…