โปรแกรม Skype เพิ่มฟีเจอร์สำหรับผู้มีปัญหาทางการได้ยิน

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Skype

สำหรับโปรแกรม Skype เป็นโปรแกรมที่ใช้สื่อสารผ่านทางหน้าจอมือถือ หรือแท็บเล็ต เป็นที่นิยมอย่างมาก เพราะช่วยให้คนที่อยู่ที่ห่างไกลได้สนทนาอย่างเห็นหน้าคาดตากัน ซึ่งเร็วๆนี้ Skype มีการปล่อยฟีเจอร์ใหม่ที่เอื้อต่อผู้มีปัญหาทางการได้ยิน

ซึ่งนับว่าเป็นเรื่องที่ดี โดยเนื่องในโอกาสของวันพิการสากล ซึ่งเป็นวันที่สำคัญอีกวันของสหประชาชาติ โปรแกรมนี้นอกจากจะเพิ่มโอกาสให้กลุ่มคนเหล่านี้ได้มีการติดต่อสื่อสารกันเหมือนคนทั่วไป ยังเป็นการส่งเสริมความเป็นอยู่ดีขึ้นของผู้พิการอีกด้วย

ในส่วนของฟีเจอร์ Skype ใหม่นี้ มีการใช้งานที่ทันสมัยขึ้น ซึ่งจะใช้เทคโนยี AI เข้าช่วย นั่นหมายความว่า เวลาสื่อสาร ผู้มีปัญหาทางการได้ยินสื่อสารด้วยระบบเสียง ที่มีความแม่นยำสูง โปรแกรมจะเปลี่ยนจากเสียงในการสนทนาเป็นข้อความปรากฏบนหน้าจอในขณะที่มีการสื่อสารกัน เป็นระบบเรียลทาม โปรแกรมนี้สามารถใช้งานได้จากหลายระบบ เช่น ios, แอนดอร์ย, วินโดว์ 10, บน Macbook และลีนุกซ์

นับว่าเป็นอีกขั้นของเทคโนโลยีที่ทันสมัย เอื้อต่อการใช้งาน และเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง สิ่งเหล่านี้ทำให้เห็นถึงความเจริญก้าวหน้าทางด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีที่มีข้อดีต่อนุษย์ ส่งผลให้มนุษย์สามารถเข้าถึงกันในระยะทางที่ห่างไกลได้

Share.