Browsing: WIFI 6

คอมพิวเตอร์ Wi-Fi 6
0

เริ่มใช้ Wi-Fi 6 ปี 2019 เร็วสูงสุดถึง 10 Gbps

Wi-Fi 6 คือ เทคโนโลยี ล่าสุด ที่จะมีการเริ่มเข้ามาใช้งานในปี 2019 นี้ ที่มีการใช้งานเป็น ตัวเลข ที่มีความเร็วสูงสุด 10 Gbps มีการจ่ายสัญญานกว่าเวอร์ชั่นเก่า Wi-Fi 802.11ac ที่สามารถใช้งานได้ง่ายขึ้น รองรับผู้ใช้งาน…