เริ่มใช้ Wi-Fi 6 ปี 2019 เร็วสูงสุดถึง 10 Gbps

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Wi-Fi 6

Wi-Fi 6 คือ เทคโนโลยี ล่าสุด ที่จะมีการเริ่มเข้ามาใช้งานในปี 2019 นี้ ที่มีการใช้งานเป็น ตัวเลข ที่มีความเร็วสูงสุด 10 Gbps มีการจ่ายสัญญานกว่าเวอร์ชั่นเก่า Wi-Fi 802.11ac ที่สามารถใช้งานได้ง่ายขึ้น รองรับผู้ใช้งาน ได้เพิ่มขึ้น

สามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์เครือข่าย ได้ดีกว่า เร็วกว่า Wi-Fi 5 ลดคลื่นความถี่ ที่ทำให้ลดสมรรถณะของการการขายสัญญานได้ดี ที่พื้นที่ ที่มีการปล่อยสัญญาน Wi Fi จำนวนมากๆ และยังรองรับ MU-MIMO ที่ช่วยให้  Router ของผู้ใช้งาน ตอบสนองความต้องการ ได้เต็มประสิทธิภาพ

Router รุ่นเก่า ไม่สามารถรองรับระบบ Wi-Fi 6 ได้ในตอนนี้ ซึ่งหากบ้านเรามีการใช้งาน ต้องเปลี่ยน Router ใหม่เท่านั้น ซึ่งยังถือว่ามีราคาแพงพอสมควร ในประเทศไทยเรา Wi Fi ที่ใช้งาน ยังเป็น Wi-Fi 4 และ Wi-Fi 5 ความเร็ว ซึ่งถือว่ายังสามารถใช้งานได้ดี

Share.