หัวเว่ยทุ่ม 10 ล้าน US สร้างศูนย์พัฒนาเทคโนโลยี AI  ในสิงคโปร์

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

ศูนย์พัฒนาเทคโนโลยี AI

เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2562  ทางด้านของ Huawei ได้มีการเปิดตัวห้องทอลองเพื่อพัฒนาด้านปัญญาประดิษฐ์หรือ AI  ณ Changi Business Park ในประเทศสิงคโปร์ซึ่งในการจัดทำครั้งนั้นที่มีจุดประสงค์ที่จะใช้ให้เป็นพื้นที่ฝึกให้บรรดาสถาปนิก AI กว่า  100 คน รวมไปถึงนักพัฒนา AI กว่า 1000 คน เพื่อรองรับการเติบโตทางด้านของเทคโนโลยี AI ในอนาคตข้างหน้า

ทั้งนี้ได้มีการทุ่มเงินกว่า 10 ล้านดอลล่าห์สหรัฐหรือ 13.6 ล้านดอลล่าสิงคโปร์ เพื่อให้การสร้างเป็นไปในแบบที่มีประสิทธิภาพและศักยภาพ 5G  โดยที่ผู้ใช้สามารถที่จะใช้พื้นที่ทดสอบ Application รวมไปถึงสถานการณ์ 5G บนโครงการวิจัยและพัฒนา AI ที่ได้มีการเปิดให้บรรดาหน่วยงาน ภาครัฐและสถาบันการศึกษาระดับมหาวิทยาลัยและยังขยายไปยังองค์กรทั้งขนาดกลางและเล็กที่จะสามารถเข้ามาใช้งานในพื้นที่นี้ได้

ทั้งนี้ทางบริษัทมีความมุ่งหวังที่จะพัฒนาเทคโนโลยี AI และสามารถดึงศักยภาพของเทคโนโลยีเข้ามาใช้ประโยชน์ได้อย่างสูงสุดและคาดว่าในการเปิดใช้ห้องทดลองนี้จะสร้างประโยชน์ให้แก่ทั้งสองประเทศได้อย่างมากทีเดียว

ไม่เพียงเท่านั้นทาง Huawei ยังได้มีการร่วมลงนามในบันทึกความเข้าใจกับ Nanyang Polytechnic เพื่อเป็นการร่วมหาแนวทางการเพิ่มขีดความสามารถเทคโนโลยีผ่านโครงการพัฒนาความสามารถที่หลายหลากอย่างเช่นทั้งในด้านของ 5G /AI / เทคโนโลยี cloud และหัวเว่ยได้ยังร่วมลงนามกับ Capitaland และธุรกิจจีนของสิงคโปร์ซึ่งมีจุดประสงค์นั่นก็คือเพื่อดำเนินโครงการแลกเปลี่ยน นศ.ฝึกงาน ทั้งนี้ก็เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้เหล่า นศ.มหาวิทยาลัยสิงคโปร์ได้เข้ามาฝึกงานในจีนนั่นเอง

Share.

Leave A Reply